Bakgrunn

Hove er utdanningsviter (cand.paed.) fra UiO og har i en rekke år arbeidet som lærer, leder og seniorrådgiver ved Politihøgskolen og Hærens krigsskole. Hennes faglige interessefelt er læring, profesjonsutdanning og profesjonsutvikling.

Kompetanseområder

  • Organisasjon og ledelse
  • Veiledning
  • Profesjonsutdanning