Kort om

Kirsti Nymo er fagpedagog, cand.paed. fra Universitetet i Oslo (1988) og høgskolelektor ved KRUS. 


Kompetanseområder

 • Straffens begrunnelser
 • Ungdomskriminalitet
 • Profesjonsforståelse og profesjonsetikk
 • Læreplanarbeid

Forsker på

 • Profesjonsforståelse og profesjonsidentitet
 • Straffens begrunnelser

Undervisning

 • KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen
 • KRUS1200 Kriminalitet og straff
 • KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk
 • Forkurs til bachelorstudium i straffegjennomføring
 • KRUS3900 Bacheloroppgave