Nymo underviser og veileder i KRUS 1200 Kriminalitet og straff, samt KRUS 2400 Profesjonsforståelse og etikk.

Bakgrunn

Nymo er cand.paed. fra Universitetet i Oslo og utdannet faglærer i norsk og engelsk fra Statens lærerhøgskole i handels og kontorfag (i dag Universitetet i Sørøst Norge) Hun har jobbet ved KRUS siden 2001, både som studieleder og som høgskolelektor. Hun har også vært høgskolelektor ved Høgksolen i Akershus (Iidag OsloMet) og har jobbet som lektor ved Grønland voksenopplæringssenter (fengselsundervisningen i Oslo).