Kort om

Julie J. Flåtrud har jobbet i kriminalomsorgen siden 1995, hvor hun har erfaring fra ulike fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Hun har en mastergrad i “Sikkerhetsledelse og kulturforståelse” fra BI, årsstudium i “Menneskerettigheter og konflikthåndtering” fra universitetet i Sør-Øst-Norge, årsstudium i “Forvaltningspolitikk” fra universitetet i Bergen i tillegg til ulike ledelsesfag fra høgskolen i Buskerud.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Personaloppfølging av aspiranter
  • Opptak
  • Ansvar for internasjonale studieturer for aspirantene 
  • Sensur

Hva kan du spørre meg om? 

  • Praksis ute i fengsel og fengsel med høyt sikkerhetsnivå
  • Krav til fengselsbetjentutdanningen
  • Utdanningsforløpet til fengselsbetjentutdanningen
  • Studieturen til utlandet og Norgeshospitering
  • Opptak