Jansen underviser og veileder i emnene  KRUS 1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen I og KRUS 3202 Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet - Tilnærminger, utvikling og kritiske aspekter". Hun sitter i redaksjonen for tilbakeføring.no, er med på å utvile nettkurs for kriminalomsorgen, er med i FoU-gruppa Barn og unge i kriminalomsorgen og prosjektmedarbeider i Norway Grants​ Programme, Lituanian correctional service and probation service. Hun holder også ferdighetstrening i gruppeledelse - Tro på egen mestring i endrigsprosesser.

Bakgrunn

Jansen er cand.ed. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og skrev hovedfagsoppgave om kommunikasjon og mentoring i kunnskapsorganisasjoner. Hun har også tatt emnet Karriereveiledning fra Høyskolen i Innlandet.

Hun har jobbet ved KRUS siden 2007 og hatt ulike roller. Jansen har blant annet undervist og veiledet aspiranter i Høyskolekandidatstudiet og på verksbetjentutdanningen og vært emneansvarlig. Hun har vært koordinator for opplæring av fengselsbetjenter i Norgerhaven fengsel- Nederland og har deltatt i arbeidsgruppe for implementering av ny strategi i Arbeidsdriften. Jansen har vært ekstern sensor ved faget Kommunasjons- og konflikthåndtering ved PHS siden 2012.

Jansen har tidligere jobbet som miljøarbeider og vært teamleder med personalansvar for Miljøteam ved en ungdoms- og videregående skole, med fokus på forebygging av frafall i skolen. Hun har også innehatt verv som megler ved konfliktrådet soden 2019.