Kort om

Ingvild Bostedt Jansen er utdannet pedagog, har en cand. ped. i didaktikk og organisasjonslære fra Universitetet i Oslo (UiO) og er ansatt som høgskolelektor ved KRUS.


Kompetanseområder

  • Tilbakeførings- og endringsarbeid i kriminalomsorgen
  • Grupper og gruppeprosesser 
  • Veiledning, kommunikasjon og relasjon
  • Gjenopprettende prosess

Undervisning

  • KRUS1000: Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen
  • KRUS2300: Tilbakeførings- og miljøarbeid II
  • BA3200: Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet