Lauritzen er leder for Kriminalomsorgens kompetansesenter ved KRUS.

Bakgrunn

Lauritzen har vært ansatt ved KRUS siden 2008, og var avdelingsleder for forgjengeren til kompetansesenteret, Etter- og videreutdanningsavdelingen, fra 2012 til juli 2021.

Lauritzen er cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo (1994). Hun har tidligere arbeidet som seniorrådgiver ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og ved Rusmiddeldirektoratet.