Lauritzen er leder for Etter- og videreutdanningsavdelingen (EVU) ved KRUS. Hun er cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo (1994). Lauritzen har vært ansatt ved KRUS siden 2008, og har vært avdelingsleder for EVU siden 2012. Hun har tidligere arbeidet som seniorrådgiver ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og ved Rusmiddeldirektoratet.