Midtlyng jobber for tiden med en doktorgrad om operativt sikkerhetsarbeid ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Prosjektet kombinerer sikkerhets- og profesjonsfeltet ved å studere hvordan ansatte utøver sikkerhet i førstelinja, basert på feltarbeid i et norsk høysikkerhetsfengsel. Overordnet utforskes blant annet spenninger mellom representasjoner av sikkerhet (planer, regler, ideer om sikkerhet) og sikkerhetsarbeid som situert praksis (slik sikkerhet faktisk utøvers i her-og-nå-situasjoner).

Bakgrunn

Midtlyng er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo og fengselsbetjent ved KRUS. Hun arbeidet som fengselsbetjent ved flere høysikkerhetsfengsler frem til 2014.