En viktig del av grunnutdanningen

Ansatte som arbeider direkte med innsatte, skal gis opplæring slik at de kan kjenne igjen tegn på fare for selvmord. Opplæring om selvmord og selvmordsrisiko inngår som en viktig del av grunnutdanningen for fengselsbetjenter. Selvmordsproblematikk tematiseres i flere emner i grunnutdanningen ved KRUS.

For å etablere tematikken, introduseres aspirantene for dette i sitt første semester gjennom innføringsemnet KRUS1000. Det er knyttet pensumlitteratur til tematikken i alle de tre første semestrene. I andre og tredje semester inngår kurset Førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat) i emnet KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I. Målet er å styrke aspirantenes kompetanse når det gjelder å fange opp signaler som viser tegn på selvmordsadferd og oppfølging av innsatte som er i risikogruppen for selvskading og selvmord.

Hundrevis har gjennomført kurset

Siden 2019 har KRUS benyttet Vivat sitt kursopplegg "Førstehjelp ved selvmord" i opplæringen av både ansatte og aspiranter. KRUS har fire kvalifiserte kursledere som gjennomfører kurs for aspiranter både ute ved enhetene og ved KRUS. Fagmiljøet har et tett samarbeid med Vivat og eksterne kursledere, noe som styrker fagkompetansen lokalt ved KRUS.

Kurset ble første gang gjennomført for ansatte i 2019, og nå har i overkant av 100 ansatte deltatt i VIVAT-opplæringen. Frem til mai 2022 var det gjennomført fire kurs i regi av KRUS - tre ved KRUS og et lokalt kurs for Oslo fengsel. Tre kurs ble i denne perioden avlyst på grunn av koronarestriksjoner. I løpet av høsten er det planlagt et kurs på KRUS og et lokalt kurs ved Froland fengsel.

For aspirantkullene som startet i 2020 og 2021, har det blitt gjennomført og gjennomføres opplæring lokalt. Aspirantledere og aspirantveiledere får også tilbud om opplæring sammen med aspirantene lokalt. Samarbeidsavtalen med Vivat innebærer at de bidrar med kurslederkompetanse også for aspiranter som skal ut i praktisk-teoretiske studier (praksisår) i 2023. Totalt har nærmere 200 aspiranter gjennomført «Førstehjelp ved selvmordsfare» og innen prosjektperiodens utløp ultimo 2023 vil nærmere 500 aspiranter ha gjennomført kurset som en del av grunnutdanningen.

Førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat)

«Førstehjelp ved selvmordsfare» er et to-dagers kurs som gir kompetanse til å oppdage selvmordstanker og møte mennesker i selvmordsfare. Kurset er utviklet av Living Works i Canada og er oversatt og driftes av Vivat. Vivat selvmordsforebygging finansieres av Helsedirektoratet og er del av Universitetssykehuset Nord-Norge. Kurskonseptet har lokalmiljø som utgangspunkt noe som blant annet innebærer at alle skal kunne anvende ferdighetene i møte med potensielt selvmordsnære.

Nytt kurs holdes i høst

KRUS holder kurset “førstehjelp ved selvmordsfare” 1. og 2. november. Målet med kurset er å styrke deltakernes kompetanse når det gjelder å fange opp signaler som viser tegn på selvmordsadferd og hvordan vi kan følge opp innsatte/domfelte som er i risikogruppen for selvskading og selvmord.

Innhold:

  • Kunnskap om selvmordsatferd
  • Hvordan identifisere og møte mennesker som tenker på selvmord
  • Bevisstgjøre holdninger til selvmord
  • Modell for intervensjon ved selvmordsfare
  • Kriminalomsorgens retningslinjer for kartlegging av selvmordsfare
  • Øvelse i å identifisere og fange opp selvskading og selvmordsadferd
  • Samarbeid med tilknyttede tjenester

Målgruppen er ansatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere og enheter og avdelinger som ønsker å ha kurset lokalt.

Påmelding i kurskalenderen til KRUS
Påmeldingsfrist: 01.10.2022