Ferie

Første studieår 

Aspiranten kan avvikle fem uker ferie i løpet av studieåret/kalenderåret. Det er kun de som har opparbeidet seg lønnet ferie, som må avvikle ferie. Det må søkes om å ta ut ferie til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal legge til rette for at aspiranten kan få tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommertjenesteperioden. Det gis som normalt ikke ferie på undervisningsdager. Opptjent ferie skal som hovedregel være avviklet før utgangen av kalenderåret. 

Andre studieår

KRUS beslutter i samarbeid med LMU/AMU hvilke dager som skal legges inn som feriedager i fjerde semester. Opptjent ferie skal være avviklet før pliktåret tiltredes. Ferieavvikling gjennomføres ellers i henhold til ferielovens bestemmelser.