Internasjonal nettverk- og arbeidsgruppe

Prison Working Group er en internasjonal nettverks- og arbeidsgruppe i regi av European Society of Ciminology (ESC). Arbeidsgruppen består av fengselsforskere som kommer fra flere land i Europa og USA. Gruppa har årlige møter hvor de diskuterer pønologiske prosjekter og dette er det 12. året gruppen samles. Målet med arbeidsgruppen er å legge til rette for og oppmuntre til forskning på feltet, samt å maksimere den internasjonale spredningen av forskningsresultater om fengsler.

Innholdet for det årlige møtet i 2024

21-22. mars var arbeidsgruppen samlet på KRUS for å holde sin årlige konferanse. Representanter fra Norge, Tyskland, Nederland, Belgia, England, Litauen, Sveits, Spania og USA var til stede og holdt innholdsrike foredrag.

I år ble følgende temaer lagt fram og diskutert: 

  • Nordic justice and correctional practices
  • Attitudes and role of prison officers
  • Prison safety and security
  • Gender, diversity, and family dynamics
  • Health and healthcare in prisons
  • Legal frameworks and rehabilitation
  • Ethical and critical reflections on correctional research and practices

Håper på økt forskningssamarbeid fremover

Det har vært lærerikt å møtes på tvers av landegrenser. Berit Johnsen, prorektor for forskning ved KRUS, har sørget for å ta alle gjestene med på et innholdsrikt opphold i Norge. Gjestene fikk blant annet besøke Ila fengsel og forvaringsanstalt. 

- Takket være en god innsats fra mange på KRUS gikk konferansen utmerket. De mange interessante presentasjonene fra KRUS ble kommentert av gruppelederne avslutningsvis. Prison Working Group er en flott nettverksgruppe, med hyggelige og inkluderende medlemmer som holder på med mange interessante forskingsprosjekter. Jeg håper konferansen kan bære frukter ved at KRUS kan øke sitt forskningssamarbeid fremover, sier Berit Johnsen.