Kort om

Eva K. Nergård er utdannet bibliotekar og har tidligere arbeidet på KRUS 2002-2023.
Hun er nå ansatt i et vikariat for hovedbibliotekar og er på KRUS 2 dager i uka i tidsrommet 1. mai - 31. oktober 2024. 

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Drift av bibliotek
  • Formidling
  • Fag- og forskningsstøtte 

Hva kan du spørre meg om? 

  • Litteratur
  • Formidling 

Alle henvendelser til biblioteket skal gå til biblioteket@krus.no.