KRUS har ansvaret for å tilby relevante kurs og konferanser for alle yrkesgrupper og funksjoner innen kriminalomsorgen, samt for våre samarbeidspartnere. I samarbeid med regionalt nivå og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) jobbes det nå fram et forslag til innhold i ny kurskalender for høsten 2024 og våren 2025. Forslag til prioritert etterutdanning drøftes med partene før publisering i juni.

At etterutdanningstilbudet planlegges når rammebetingelsene for kompetanseheving er kjent,  er hovedgrunnen til at nytt kurskalender starter opp i august. 

- Vi vet at mange etterlyser kurs og tilbud, men vi kan per nå ikke garantere at rammebetingelsene kan møte dette behovet. Vi skal gjøre så godt vi kan, og derfor venter vi til vi vet mer om vilkårene før vi planlegger høstens tilbud, sier leder for Kompetansesenteret, Hege Lauritzen.

Noen kurs tilbys våren 2024

Selv om det nye kurskalenderåret først starter i august, vil det fortsatt være etterutdanningstilbud om våren 2024. Hvilke arrangementer som prioriteres er besluttet i samråd med regionene og KDI, og er nå publisert i KRUS sin kurskalender. 

En ny runde med Verksbetjentutdanning med oppstart i august, er nå også åpnet for påmelding. 

I tillegg til innhold i kurskalender, avtales det lokal opplæring i samarbeid med regionale koordinatorer. Det publiseres også fortløpende relevante e-læringskurs i virksomhetsplattformen.