Kort om

Erik Halvorsen er utdannet fengselsbetjent, har en master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger (2022) og er høgskolelektor ved KRUS. Han er verneombud for KRUS i perioden 2023-2024.


Kompetanseområder

  • Sikkerhet og beredskap
  • Kartlegging og dokumentasjon
  • Risiko og risikovurderinger 

Forsker på

  • Systematisk bruk av risikovurderinger

FoU-prosjekter

  • Førstelektorløp
  • Faglig ansvar for et samarbeidsprosjekt med estisk fengselsbetjentutdanning, for å utvikle sikkerhetspensum til den estiske fengselsbetjentutdanningen. 

Undervisning

  • KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen
  • KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon
  • KRUS2000 Sikkerhet og risiko I
  • KRUS2200 Sikkerhet og risiko II