Arbeidsområder

Jeg er emneansvarlig for KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon, og har vært med på å bygge faget fra bunnen av i samarbeid med ansatte fra KRUS og opplæringsfengselene. Jeg er seminarlærer i KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen og KRUS2200 Sikkerhet og risiko II, og foreleser på verksbetjentutdanningen i KRUS1400.  Jeg er også medlem av praksisteamet. Teamet har ansvaret for oppfølging av aspirantene i 2. og 3. semester med veiledning og oppfølging til KRUS2000 Sikkerhet og risiko I. 

Jeg har en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger (2022), og gjennomfører nå pedagogikkutdanningen ved Politihøgskolen (PHS) frem til 2023.

Prosjekter

Faglig ansvarlig for samarbeidsprosjektet med estisk fengselsbetjentutdanning. Prosjektet går ut på å utvikle sikkerhetspensum til den estiske fengselsbetjentutdanningen.

Bakgrunn

Har jobbet i kriminalomsorgen siden 1996, og ved KRUS siden 2022 – hvor jeg selv har tatt utdanning og ble uteksaminert i 2001. Fra 2002–2022 jobbet jeg i Telemark fengsel og hadde flere roller: fengselsbetjent; fungerende og operativ fengselsførstebetjent; hovedverneombud; og regionalt vara-hovedverneombud for Region Sør. I perioden 2003–2021 var jeg aspirantveileder (aspirantleder i 2008). Fra 2006 var jeg faglærer og sensor i det tidligere faget som het Rapportlære – nå KRUS1400. Jeg er medforfatter av boka "Rapportlære for kriminalomsorgen", som i dag er pensum i emnene KRUS1000 og KRUS1400.