- Mange fremstiller sikkerhetsarbeid i fengsel som om det bare handler om å låse opp og igjen dører, og at det er det eneste arbeidet som gjenstår når det er for lite ressurser til å gjøre godt rehabiliteringsarbeid. Dette er en misforståelse; sikkerhetsarbeidet som fengselsbetjentene utfører er ofte komplekst og krevende, og det pågår hele tiden. Selv når det ser ut som de ikke gjør noe spesielt, er de alltid i beredskap, forteller Grethe Midtlyng.

Hun har nylig disputert med avhandlingen «Between chaos and control: Embodied performance of operational work in a high security prison». 

Gjennom fem måneders feltarbeid i et norsk høysikkerhetsfengsel, har Grethe deltatt i fengselsbetjenters og vaktlederes daglige arbeid, der både observasjoner og feltsamtaler var sentrale for å forstå utføringen av arbeidet.

Ansatte i fengsel er flinke til å tolke svake signaler

Forskningen til Grethe viser at fengselsbetjenter bruker sin kroppslige erfaring og intuisjon for å oppdage fare og ivareta sikkerheten i fengsel. De er flinke til å tolke svake signaler som kan tyde på problemer, og erfarne betjenter stoler ofte mer på sine egne vurderinger for å sikre tryggheten enn på detaljerte regler.

-Som tidligere fengselsbetjent forstår jeg viktigheten av den tause, praktiske kunnskapen i sikkerhetsarbeidet. Men gjennom forskningen og dette prosjektet, har jeg også utviklet en dypere forståelse av hvordan dette arbeidet utføres og hvilke konsekvenser det har for organisering, forteller hun. 

Grethe fant også at de formelle reglene, bemanningsplanene og utformingen av bygningene ofte ikke passer til det faktiske arbeidet som fengselsbetjentene gjør, noe som kan gjøre det vanskeligere for dem å løse sikkerhetsproblemer.

Sikkerhet og sikkerhetsarbeid fremover

Grethe skal undervise i sikkerhetsfag ved KRUS fremover. 

- Jeg skal undervise i sikkerhetsfag, fortsette å skrive artikler basert på allerede innsamlet   data, og etterhvert starte opp nye forskningsprosjekter innenfor sikkerhetsfeltet, sier hun. 

Videre er målet å utvikle sikkerhetsmiljøet ved KRUS slik at kriminalomsorgen har et godt kunnskapsgrunnlag for organisering og utøvelse av sikkerhet og sikkerhetsarbeid fremover.

KRUS gratulerer Grethe Midtlyng med vel gjennomført disputas og er stolt over det viktige bidraget til forskningen hun har levert!

Grethe sammen med opponenter, disputasleder og leder av komité. Foto: Christine Vatnøy