Kort om

Denisse Parada jobber i avdeling for fellestjenester og fagstøtte og betjener i-senteret på KRUS. 

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Betjene resepsjonen og sentralbord 
  • Fordele e-post
  • Bestilling av rekvisita
  • Ansvar for tjenestebiler
  • Innmelding av fravær for aspirantene
  • Kontakt med renholder, kantine og vaktmester
  • Bestille lunsj for eksterne og andre arrangement 

Hva kan du spørre meg om? 

  • Veiledning angående bestilling til eksterne 

Alle henvendelser til i-senteret skal gå til: i-senteret@krus.no