Ved KRUS er Hansen ansvarlig for KRUS sin deltakelse i HOPE-prosjektet og har også ansvaret for KRUS3201 - Radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen.

Bakgrunn

Hansen har doktorgrad i South Asian Studies ved UiO i 2010. Tematikken her var islam, politisk islam, radikalisme og voldelig ekstremisme/terrorisme. Han har også hovedfag/Master of Philosophy (M.Phil.), Asian and African Studies, Linje for Sør-Asiastudier med fordypning i urdu fra UiO, med en masteroppgave relatert til religiøs radikalisme og ekstremisme/terrorisme i Pakistan. Hansen er også cand.mag. med fordypning i statsvitenskap fra Høgskolen i Buskerud. Etter å ha vært ved KRUS på fulltid i snart 8 år, har Hansen fra august 2022 en 20 % stilling som førsteamanuens ved KRUS, ved siden av stilling som nestleder ved IST, OsloMet.

Utvalgte arbeider

 • Hansen, David & Bjørgo, Tore (2020). Extremism offenders in Norwegian prisons. International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), King’s College, London. Under arbeid.
 • Hansen, David (2019). Forebygging av radikalisering i fengsel, s. 153-173 i Heierstad, Geir & Lid, Stian (red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Oslo: Gyldendal.
 • Hansen, David (2019). Radikalisering i fengsel, s. 244-260 i Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Hansen, David (2018). Radicalisation in Norwegian Prisons: The Story of Zubair, s. 125-155 i Øverland, G; Andersen, A.J.; Førde, K.E.; Grødum, K.; Salomonsen, J. Violent extremism in the 21st century: International perspectives. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Orban, F.; Hansen, D.; Ottar, H.B.; Aasterud, K-A. (2016). Radikalisering og voldelig ekstremisme – Håndbok for ansatte i kriminalomsorgen med særskilt fokus på håndtering i fengsel. Oslo: KRUS.
 • Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Darisiro, Ramin; Mørch, Anders I.; Hansen, David (2014). ‘Preparing for International Operations in a Cyberworld: A Norwegian Army Example’, Transaction on Computational Sciences, s. 118-138 Mitt bidrag til artikkelen utgjør anslagsvis 25%.
 • Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Darisiro, Ramin; Mørch, Anders I.; Hansen, David (2013). ‘Preparing for International Operations in a Cyberworld: A Norwegian Army Example’, 13th International Conference on Cyberworlds (CW), s. 163-170. Mitt bidrag til artikkelen utgjør anslagsvis 25%.
 • Hansen, David (2012). Radical Rhetoric-Moderate Behavior: Perceptions of Islam, Shari’a, and the Radical Dimension in Urban Pakistan. Trondheim: Tapir Academic Press. (484 sider).
 • Hansen, David (2012). ‘The Threat of Growing Extremism in Punjab’, NEGAP article, December 2012.
 • Hansen, David (2012). ‘Ingen løsning uten Pakistan!’, s. 138-48, i Dyndal, Gjert Lage og Knutsen, Torbjørn L. (red.) Exit Afghanistan. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Hansen, David (2011). ‘Piri-Muridi in the Twin Cities of Islamabad and Rawalpindi, Pakistan’, Acta Orientalia, Vol. 72, 2011.