Atekst
Atekst er avisarkiv som inneholder artikler fra hundrevis av norske aviser

Oria
Oversikt over vår egen samling av bøker, tidsskrifter med mer

Web of Science
Omfattende referansedatabase med god oversikt over vitenskapelig litteratur

CORA
KRUS sitt eget arkiv med bacheloroppgaver og publikasjoner fra vår egen institusjon

NORA
Samling av norske åpne vitenarkiv

Lovdata
Oversikt over norske lover, forskrifter og dommer med mer.