Atekst
Et avisarkiv som inneholder artikler fra hundrevis av norske aviser

CORA
KRUS sitt eget arkiv med bacheloroppgaver og publikasjoner fra vår egen institusjon

DOAJ
Samling av vitenskapelige tidsskrifter med åpent tilgjengelig forskning

DiVA
En felles søketjeneste og åpent arkiv for svenske forskningsinstitusjoner 

EBSCO
Pakke med vitenskapelige databaser som er tilgjengelige for alle som er koblet til KRUS sitt nettverk

Idunn
Norskspråklig tidsskriftsdatabase

Lovdata
Oversikt over norske lover, forskrifter og dommer med mer.

Nasjonalbiblioteket
Nettbiblioteket inneholder store mengder digitalisert norsk litteratur, der noe er fritt tilgjengelig mens noe kan biblioteket skaffe tilgang på.

NORA
Samling av norske åpne vitenarkiv

Oria
Oversikt over vår egen samling av bøker, tidsskrifter med mer

Web of Science
Omfattende referansedatabase med god oversikt over vitenskapelig litteratur