Merk at enkelte av basene ligger bak betalingsmur. Disse har du kun tilgang til dersom du enten er pålogget den konkrete basen via FEIDE, bruker VPN-tilkobling, eller befinner deg fysisk på Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm. Ved tilgangsproblemer eller andre spørsmål, send e-post til biblioteket@krus.no

 • Academic Search Premier: Den største databasen vi har fra EBSCO. Omfattende og tverrfaglig database med vitenskapelige artikler og annen faglitteratur. 
 • Atekst: Avisarkiv som inneholder artikler fra hundrevis av norske aviser.
 • Criminal Justice Abstracts with full text: Database fra EBSCO med hovedfokus på kriminologi og beslektede fagområder.
 • CORA: KRUS sitt eget arkiv med bacheloroppgaver og publikasjoner fra vår egen institusjon.
 • DOAJ: Samling av vitenskapelige tidsskrifter med åpent tilgjengelig forskning.
 • DiVA: En felles søketjeneste og åpent arkiv for svenske forskningsinstitusjoner.
 • EBSCO: Pakke som inkluderer alle EBSCO sine vitenskapelige databaser. Tilgjengelig for de som er koblet til KRUS sitt nettverk.
 • EBSCO e-bøker: Her finner du EBSCO-databasen som inneholder e-bøker. Tilgjengelig for de som er koblet til KRUS sitt nettverk.
 • Epistemonikos: Internasjonal, flerspråklig database som fokuserer på helserelatert kunnskap, spesielt i form av systematiske oversikter
 • Helsebiblioteket: På helsebiblioteket.no får du både oversikt og tilgang på en rekke helserelaterte kilder
 • Idunn: Norskspråklig tidsskriftsdatabase.
 • Lovdata: Oversikt over norske lover, forskrifter og dommer med mer. Vi har også tilgang til Lovdata Pro, og pålogging skjer via FEIDE
 • MEDLINE: Omfattende database fra EBSCO med vekt på medisin og helserelatert forskning.
 • Military & Government Collection: EBSCO-base med fokus på forsvar, sikkerhetspolitikk og statsvitenskap.
 • Nasjonalbiblioteket: Nettbiblioteket inneholder store mengder digitalisert norsk litteratur, der noe er fritt tilgjengelig mens noe kan biblioteket skaffe tilgang på. 
 • NORA: Samling av norske åpne vitenarkiv.
 • Oria: Oversikt over vår egen samling av bøker, tidsskrifter med mer.
 • Political Science Complete: EBSCO-base full av vitenskapelig litteratur med fokus på statsvitenskap og politikk.
 • SocINDEX with full text: Vitenskapelig database fra EBSCO med fokus på sosiologi, samt beslektet forskning om politikk, religion, utvikling, demografi med mer.
 • Web of Science: Omfattende referansedatabase med god oversikt over vitenskapelig litteratur.