Studentene studerer ved The Estonian Academy of Security Sciences, College of Justice, der ansatte til estisk kriminalomsorg utdannes. KRUS har en intensjonsavtale om studentutveksling med colleget, og har allerede sendt aspiranter ved høgskolekandidatstudiet på studietur på besøk (les mer om dette her). 

De besøkende fra Estland tar en bachelorgrad som gjør at de kan jobbe som «case manager» i fengsler. Mens den ettårige fengselsbetjentutdanningen (prison guard) gir innpass til å i hovedsak jobbe med overvåkningsoppgaver, så gir den treårige utdanningen (prison officer) kvalifikasjoner som gjør at de får jobbe mer med de sosiale sidene av de innsattes liv. Dette inkluderer en del administrative oppgaver og vurderinger, som hvilke sosiale tilbud den innsatte skal få tilgang til.

 Kjetil Næstby står foran tavle og underviser. Foto. 
(På bildet: Kjetil Næstby)

I løpet av dagen de besøkte KRUS, fikk de estiske studentene et lite innblikk i hvordan utdanningen for fengselsbetjenter i Norge er bygget opp, og informasjon om muligheter for studentutveksling. Det var også satt av tid til å presentere deler av utdanningen. Blant annet fortalte Kjetil Næstby, som har ansvaret for undervisningen innen fysisk maktanvendelse, litt om hvilke maktvirkemidler som er tilgjengelige i norske fengsler og om opplæringen i bruken av disse. Her var det lagt opp til å utveksle informasjon, der det blant annet kom frem at de estiske fengselsbetjentene må bestå regodkjenning i ulike teknikker langt oftere enn norske fengselsbetjenter. 

To relativt ferske aspiranter, Synne og Simen, ga litt informasjon om opptaksprosessen til høgskolekandidatstudiet de har startet på, og de rundet av dagen ved å ta de estiske studentene med på en liten rundtur i lokalene til KRUS, der det både ble kikket innom auditoriet, gymsalen og øvingsfengselet.