Sjølies ansvarsområder er HR og HMS. Hovedoppgavene er rekruttering, rådgivning på lov- og avtaleverk, lederstøtte, samarbeid med bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte og verneombud, kompetansekartlegging, organisasjonsutvikling og saksbehandling av personalsaker og HMS-saker.