Uniform

Aspirantene bærer som hovedregel uniform under utdanningsperioden. Uniform skal bæres i henhold til uniformsreglementet. Direktøren eller den han bemyndiger kan gi nærmere bestemmelser om bruk av uniform.

Under teorisemestrene ved KRUS benyttes tjenesteantrekk I (T1) som daglig arbeidsantrekk.

I de praktisk-teoretiske semestrene, samt i sommertjenesten begge studieår benyttes uniform i henhold til retningslinjer gitt av aspirantleder eller annen som er bemyndiget å gi instrukser om uniformsbruk ved tjenestestedet. Som oftest benyttes tjenesteantrekk II (T2) i fengslene, mens eget sivilt tøy normalt benyttes i friomsorgen. 

Tjenestebevis

Aspirantene får i første semester utlevert tjenestebevis som er gyldig i hele utdanningsperioden. Tjenestebeviset skal alltid medbringes under tjeneste og fungerer også som nøkkelkort til høgskolens lokaler.

Tap av tjenestebevis skal snarest meldes til førstebetjentene ved KRUS. Ved mistanke om tyveri av beviset skal dette opplyses om når tap meldes. KRUS utsteder nytt tjenestebevis.