Sentrale arbeidsoppgaver

Bakgrunn

Anne Margit Tvenge har vært ansatt som seniorrådgiver i seksjon for studieadministrasjon ved KRUS siden juni 2023.