Dulin arbeider blant annet med lønnsarbeid, personalarbeid og saksbehandling.

Arbeidsområder er også systemarbeid med GAT, DocuLive og SAP.