Dulin arbeider blant annet med lønnsarbeid, opptak til fengselsbetjentutdanningen og personalarbeid og saksbehandling, spesielt for aspirantene.

Arbeidsområder er også systemarbeid med GAT-turnus, DocuLive og SAP.