Norsk APA-manual

APA er den foretrukne referansestilen på KRUS, Her finner du den norske standardmalen for denne referansestilen, som igjen er basert på Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.) samt APAs egen blogg. Inneholder eksempelsamling og detaljert beskrivelse av hvordan kilder skal henvises til i teksten og settes opp i referanselista.

Norsk APA-manual


Kildekompasset

Kildekompasset gir en enkel oversikt over hvordan man refererer til de vanligste kildene. Inneholder også tips til god kildekritikk, samt en APA FAQ.

Kildekompasset


Søk & skriv

Denne siden gir en oversikt over hvordan du referer til et utvalg kilder og er en god introduksjon til akademisk skriving. Siden gir også tips til søking, studieteknikk og kildebruk. Siden inneholder dessuten flere videoer om de forskjellige temaene.

Søk & skriv


Akademisk skriving - podcast

En podcast-serie på 17 episoder som tar for seg flere aspekter ved dette med akademisk skriving, inkludert begreper, studieteknikk, litteratursøk, strukturering av oppgaver og mye mer

Akademisk skriving


Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen på KRUS, inkludert maler for oppgaveskriving

Eksamen


Zotero

Zotero er et gratis referanseverktøy som kan brukes til alt fra referanser i Word, til å holde oversikt over dine kilder og til å dele dette med andre

Zotero


EndNote Web

EndNote er et referanseverktøy som i motsetning til Zotero krever lisens. Men det finnes en gratisversjon på nettet som kan benyttes dersom situasjonen din krever at du bruker akkurat dette verktøyet

EndNoteWeb


Ordnett

Ordbøker på nett som kan brukes til blant annet bøying og til å identifisere synonymer. Biblioteket har abonnement, og dersom du ikke befinner deg på KRUS kan du logge på via FEIDE

Ordnett


Ordbøkene.no

En gratis samling ordbøker på nettet,som Språkrådet og Universitetet i Bergen står bak

Ordbøkene