Forside APA-manual

Norsk APA-manual

Standard manualen for APA-stilen i Norge, basert på Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.) og APAs egne blogg. Inneholder eksempelsamling, og detaljert beskrivelse av hvordan kilder skal henvises til i teksten og settes opp i referanselista.
 

Forside Søk & skriv

Søk & skriv

Denne siden gir en oversikt over hvordan du referer til et utvalg kilder og er en god introduksjon til akademisk skriving. Siden gir også tips til søking, studieteknikk og kildebruk. Siden inneholder dessuten flere videoer om de forskjellige temaene.

 

Forside Kildekompasset

Kildekompasset

Kildekompasset gir en enkel oversikt over hvordan man refererer til de vanligste kildene. Inneholder også tips til god kildekritikk, samt en APA FAQ.