- På samlingen fikk jeg en god innføring i det første emnet i form av veldig interessante forelesninger. Jeg ble også kjent med mange hyggelige medstudenter, som jeg gleder meg til å samarbeide videre med de neste to årene, sier Julie Hagset Krogsæter, bachelorstudent og fengselsbetjent på Romerike fengsel avdeling Ullersmo. 

Julie ble valgt til varatillitsvalgt ved studiet, sammen med tillitsvalgt Odd Einar Reitan, som er administrasjonssjef i Kriminalomsorgens Sentrale Bøteadministrasjon i Region sør – og nå også bachelorstudent. 

- Samlingen ved KRUS var svært nyttig. Jeg tenker vi alle har godt av å tilegne oss faglig påfyll i et meget spennende arbeidsfelt, sier Odd Einar. 

Årets kull med bachelorstudenter er en god blanding av fengselsbetjenter, som har gått ut av fengselsbetjentutdanningen siste fem år, og fengselsbetjenter som var ferdig utdannet helt tilbake til 2001 og 2002. Det er også ansatte fra friomsorgen og overgangsboliger som har kommet inn på bachelorsstudiet. 

Hever kompetansenivået i Kriminalomsorgen 

Antallet søkere til bachelorutdanningen har ikke gått ned de seneste år. Studieleder ved KRUS, Knut Evensen, synes det er bra. 

-Det er mange søkere til få plasser, og det er tydelig at det er en motivert gjeng. Med så mange søkere får vi meget godt kvalifiserte og motiverte studenter, som danner grunnlag for et godt læringsmiljø, sier Knut. 

Knut og KRUS er opptatt av at bachelorpåbygget er viktig for å heve både det generelle kompetansenivået i kriminalomsorgen og for å styrke spesifikke temaområder. 

-Det er nå viktig at vi alle i Kriminalomsorgen, også ledere på lokalt nivå, oss i KRUS og studentene selv finner arenaene hvor denne kunnskapen kan bli satt i system. Med de utfordringene kriminalomsorgen står i, har kriminalomsorgen bruk for hver og en av de som gjennomfører dette studiet og at denne kompetansen blir tatt i bruk, sier Knut. 

Bachelorpåbygget gir 60 studiepoeng og går over fire semester. Hvert semester er delt inn i tre samlinger, som kan være enten fysiske, heldigitale eller hybride. 

Les mer om Bachelor i straffegjennomføring her