Som vanlig var det både taler, musikalske innslag og hilsener på programmet. Direktør ved KRUS, Kristina Lægreid, Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og KDI-direktør Lise Sannerud gratulerte alle aspirantene med ferdig utdanning.

-Dere har nå fått den kunnskapen dere trenger når det kommer til både teori og praksis, sa Mæland i talen sin til kull HK19V, der hun la vekt på at de nyutdannede fengselsbetjentene skal ut i en moderne fengsels- og friomsorg, og at kriminalomsorgen trenger den nye kunnskapen de tar med seg ut i etaten.

Fra opplæringsfengslene aspirantene tilbragte 2. og 3. semester ved, kom det også hilsener, som var spilt inn på forhånd, ettersom seremonien i år ble gjennomført digitalt. Også flere av de som har undervist ved KRUS i 4. semester hadde laget egne hilsener.

-Gratulerer med fullført utdanning til et yrke som er svært sammensatt, sa KRUS-direktør Lægreid i sin tale. -Ingen dager er like, noe som stiller mange og ulike krav til deres tilpasning og vurderingsevne. Dere har nå med dere en høgskoleutdanning som har gitt dere verdifulle teoretiske og praktiske ferdigheter, noe som forhåpentligvis vil hjelpe dere i å bli stadig tryggere i rollen som fengselsbetjent. 

Direktør ved KRUS Kristina Lægreid. Foto.    KDI-direktør Lise Sannerud holder tale til aspirantene. Foto.
Bilder: Først KRUS-direktør Kristina Lægreid gratulerte kullet med vel gjennomført utdanning. Andre bilde: KDI-direktør Lise Sannerud mens hun holder sin tale til kullet, der hun blant annet takket dem for å ha valgt et av Norges viktigste yrker. (Foto: Nina Stenvaag Leira)

Fra aspirantene var det Benjamin Zarkoob som holdt tale til kullet. I tillegg til å komme med noen inspirerende ord og oppsummering av to års utdanning, benyttet han også anledningen til å takke alle som har bidratt til gjennomføringen av studietiden, inkludert de som kanskje ikke alltid blir husket på først når man skal takke for seg etter en fullført utdanning: Blant annet de som jobber i kantina ved KRUS, lærere, rengjøringspersonalet, førstebetjenter, den alltid blide og imøtekommende Erna i resepsjonen og de som jobber med IT ved KRUS.

Vitnemålsseremonien ble avsluttet med at Christine Meyer og Geir Langslet fremførte låta «The Best» av Holly Knight og Mike Chapman -best kjent i Tina Turners versjon, mens en serie av bilder aspirantene hadde sendt inn av seg selv, rullet over skjermen.

KRUS ønsker kull HK19V lykke til videre, og vi håper å se dere igjen i Lillestrøm enten det er for å delta på kurs eller konferanser, eller etter hvert for å ta bachelorpåbygg i straffegjennomføring.