IMG_4201 cropped.jpg

Besøk fra Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær John-Erik Vika (Sp.) kom på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Ikke bare holdt han tale for fengselsbetjentene, men han sang også «Visa vid vindens ängar» for dem. Vika kjenner kriminalomsorgen fra før, både som tidligere ordfører i Eidsvoll kommune der kriminalomsorgens Ungdomsenhet øst ligger, og fra et yrkesliv i politiet.

– Å jobbe som fengselsbetjent er utfordrende. Men det gir også store muligheter. Dere kommer til å utgjøre en viktig del av hverdagen til de som sitter inne. Både som samtalepartner, som rollemodell og som veileder. Utdanningen dere nå har gjennomført ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har gjort dere godt rustet til dette, sa statssekretær John-Erik Vika.

IMG_4128 cropped.jpg

Stolt KRUS-direktør roste betjentene

Gratulerte gjorde også en stolt KRUS-direktør Kristina Vee Lægreid. Årets avgangskull har gjennomført store deler av sitt studieforløp under pandemien. De var midt i sitt første semester da samfunnet stengte ned for andre gang og ble sendt hjem for å følge undervisningen digitalt.

– På tross av uforutsigbarheten og hindringer kullet har møtt underveis, har dere virkelig stått i det og vi har sammen fått det til å fungere, sa KRUS-direktør Kristina Vee Lægreid, samtidig som hun roser aspirantenes tillitsvalgte som aktivt har deltatt gjennom LMU og aspirantenes AMU.

Praksisperioden i andre og tredje semester var også preget av pandemien og har gitt verdifulle erfaringer ved fengselsbetjentrollen i en annerledes tid. En del av de nyutdannede fengselsbetjentene skal nå ha pliktåret i kriminalomsorgens nyeste fengsel i Agder. En stor gruppe skal også til Romerike fengsel, og ellers spredt over hele Norge.

– Gjennom disse årene med utdanning har dere opparbeidet verdifull praktisk og teoretisk kunnskap som dere nå skal ta med dere ut i fengslene. Bruk den kunnskapen godt! Vær engasjerte, still spørsmål og ha bevissthet rundt den viktige rollen dere skal fylle. I møtet med den enkelte domfelte kan akkurat du utgjøre en forskjell, sa KRUS-direktør Kristina Vee Lægreid.

Betjentene mottok sine vitnemål

Betjentene fikk overrakt vitnemålet fra statssekretæren, KRUS-direktøren og avdelingsleder Nina Stenvaag Leira. Fengselsførstebetjent Leo Emblemsvåg delte ut distinksjonene til å sette på uniformen.

IMG_4151 cropped.jpg

Musikalsk innslag og tale fra representantene

Det var også musikalske innslag hvor Simen Rem fremførte sangene «Vår beste dag» av Erik Bye og «Evig Ung» av Bob Dylan (oversatt til norsk av Håvard Rem). Simen Rem er selv utdannet ved KRUS og er nå fritidsleder i Indre Østfold fengsel.

IMG_4147.jpg

Representanter for aspirantene, Mathias Slagnes og Irina Svenson, takket for tilliten kullet har vist de som tillitsvalgte og roset de nye fengselsbetjentene for vel gjennomført utdanning, tross pandemien: 

– Når vi kan lese kroppsspråk og ansiktsmimikk med munnbind på, og drive med tilbakeføringsarbeid til et nedstengt samfunn, ja da kan vi faktisk klare alt, sa Mathias Slagnes.

IMG_4189.jpg

KDI-direktør med hilsen

KDI-direktør Lise Sannerud deltok digitalt og sa blant annet:

– Dere representerer den ungdommelige og moderne kriminalomsorgen – fremtidens kriminalomsorg. Dere har et spennende kapittel foran dere, ikke stagner, sørg for endring, både for deg selv og kriminalomsorgen. Vi trenger endringsdyktig kriminalomsorg, og jeg stoler på dere.

– Takk til hver og en av dere for å ha valgt et av Norges viktigste yrker med et sjeldent viktig samfunnsoppdrag. Du har et spennende kapittel foran deg, og jeg har stor respekt for den jobben du skal gjøre. Husk også å ta vare på deg selv. Lykke til!

Avslutning

Etter seremonien ble det servert kake og fingermat, før de nyutdannede fengselsbetjentene dro videre for å feire en vel gjennomført høgkolekandidatutdannelse i straffegjennomføring!

Vi gratulerer til alle betjentene fra aspirantkull H20 – lykke til i pliktåret! 

IMG_4204.jpg