Hovedmenyen på den oppgraderte nettsiden består av Studier, Forsking og utviklingsarbeid og Kurs og konferanser.

Sidene om studiene og kurs- og konferansevirksomheten vi tilbyr, har fått nytt design. Samtidig med dette arbeidet, har vi benyttet anledningen til å få på plass noe vi har ønsket å fremheve mer enn tidligere, nemlig egne sider der vi presenterer forsknings- og utviklingsarbeid. Her er det mulig å se nærmere på en rekke av de prosjektene våre ansatte for tiden er involvert i, samt en del kunnskapsressurser vi har utviklet, i form av f.eks. nettsider og håndbøker om ulike tema. Alle disse kunnskapsressursene har dermed blitt lett tilgjengelig for alle som er interesserte i kriminalomsorgsfaglige tema, uavhengig av om de jobber i etaten eller ikke.

Selv om den nye nettsiden nå er lansert, vil det fortsatt foretas en del justeringer fremover, og det vil også bli lagt inn mer, spesielt når det kommer til presentasjonen av forsknings- og utviklingsarbeidet som gjennomføres.