-Samarbeid mellom ulike etater er utfordrende, sier Johnsen, men det er imidlertid helt nødvendig når for eksempel innsattes løslatelse skal forberedes.

Dette var utgangspunkt for et EU-finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt, COLAB (Horizon 2020 funded CO-LAB MSCA-RISE project number 734536), som startet i 2017. Målsettingen med prosjektet er å få mer kunnskap om kompleksiteten i et slikt samarbeid, prøve ut ulike modeller for samarbeid, og tilrettelegge for læring mellom akademia og praksis i forskjellige land.

Etter å ha arbeidet med prosjektet i fire år har deltakerne samlet sin erfaring og kunnskapsproduksjon i boken Improving Interagency Collaboration, Innovation and Learning in Criminal Justice Systems: Supporting Offender Rehabilitation

-Jeg vil tro at det vil være den delen som omhandler Norge (første del) som er mest interessant for norske lesere, samtidig som tredje del også kan være det, sier Johnsen.

Boken delt i tre deler hvor den første og andre delen presenterer resultater fra studier i henholdsvis Norge og England, mens den tredje delen presenterer strategier, teorier og metoder for å fremme samarbeid og innovasjon i en straffegjennomføringskontekst.

Boken er open access og kan lastes ned fra forlagets nettside: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-70661-6