I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det overordnede målet for KRUS å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning av smitte, samt sørge for at undervisning/eksamen/praksis ikke blir unødig skadelidende. KRUS følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.

Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert: 4.6.20, kl. 12:40. Siden vil ikke bli videre oppdatert, da det er lagt ut ny informasjon angående tiltak for høstsemesteret 2020.

Skal du ha kontakt med en ansatt ved KRUS?

I-senteret er åpent mellom 10 og 14, med lunsjstengt mellom 11:30 og 12. Kriminalomsorgen har besluttet at fysisk møtekontakt skal begrenses i størst mulig grad. Bare en andel av de ansatte får oppholde seg i bygget samtidig, de øvrige har hjemmekontor. De ansatte med hjemmekontor vil da ikke være tilgjengelige på kontortelefon. Vennligst ta kontakt via deres e-postadresse.

 

Biblioteket

Biblioteket til KRUS er besluttet stengt til og med mai. Mens biblioteket er stengt vil det ikke være mulig å låne bøker. Dette gjelder også for fjernlån. Om du ønsker å lese mer om biblioteket til KRUS, gå til bibliotekssiden vår.

 

For kurs- og konferansedeltagere:

Alle kurs og konferanser som er satt opp til og med 30. juni er avlyst.

 

For søkere til fengselsbetjentutdanningen med planlagt oppstart august 2020:

Fremdriftsplanen for søknadsprosessen har denne våren blitt forskjøvet. Per i dag er planen at opptaksintervjuer vil foregå digitalt fra midten av mai, mens fysisk test blir utsatt til høsten. Endringer av betydning vil bli kommunisert direkte til søkerne.

 

For aspiranter/studenter:

Undervisning

All ordinær undervisning i KRUS sine lokaler er besluttet avlyst ut vårsemesteret. Vi tar i bruk alternative undervisningsformer som gjennomføres digitalt for både aspiranter og bachelorstudenter.

KRUS (lokalene) er inntil videre stengt for aspiranter/studenter.

Eksamen

KRUS vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for planlagt gjennomføring av eksamen, men jobber fortløpende med å utvikle alternative former for eksamensavvikling.

Her finner du oppdatert informasjon

Aspiranter og bachelorstudenter vil få informasjon om endringer i gjennomføring av undervisning og eksamen på Canvas.

 

For ansatte ved KRUS:

Hjemmekontor som hovedregel for ansatte

Fra midten av mai kan inntil 30 % av de ansatte, dvs ca 20 personer, være på jobb i Solheimsgata 21 samtidig. Egne tiltak er iverksatt for å sikre at dette overholdes.For å komme inn i bygget i Solheimsgata 21 kreves det inntil videre kort og kode hele døgnet. 

Bierverv

Etter en periode med forbud mot bierverv, er dette nå tillat igjen for ansatte i kriminalomsorgen.

Reisevirksomhet

Kriminalomsorgen har innført stans av alle tjenestereiser og fritidsreiser til utlandet.

Alle ansatte oppfordres til å si ifra om de skal på privat reise til land hvor det frarådes å reise, og vurdere om reisen bør gjennomføres. Ansatte som kommer hjem fra utenlandsreiser områder oppfordres til å ta kontakt med enhetsleder, slik at arbeidsgiver er informert og kan iverksette eventuelle tiltak. Se for øvrig link under til UDs reiseinformasjon.

Her finner du oppdatert informasjon

Ansatte ved KRUS oppfordres til å følge med på jobb-e-post. Der blir det sendt ut informasjon når det skjer endringer som berører alle. En del informasjon vil også foregå ved hjelp av Microsoft Teams.

 

Annen/offentlig informasjon:

Oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Informasjon fra Folkehelseinstituttethttps://fhi.no/

Informasjon fra Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no

Link til UDs reiseinformasjon: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/