I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det overordnede målet for KRUS å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning av smitte, samt sørge for at undervisning/eksamen/praksis ikke blir unødig skadelidende. KRUS følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.

Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert: 1.7.20, kl. 14:10.

Fra semesterstart i august vil KRUS i stor grad gjenoppta ordinær drift med de tilpasninger som er nødvendig for å ivareta smittevernhensyn. Det er et mål å gjennomføre variert undervisning og veiledning som gir godt læringsutbytte og med stor grad av tilstedeværelse. Digitale løsninger vil bli benyttet der det er hensiktsmessig og nødvendig både for studiene og kurs-/konferansevirksomheten, og vi er trygge på at vi totalt sett skal klare å levere med god kvalitet.

 

Annen/offentlig informasjon:

Oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Informasjon fra Folkehelseinstituttethttps://fhi.no/

Informasjon fra Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no

Link til UDs reiseinformasjon: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/