1. februar: Opptaket åpner og det er mulig å søke i Jobbnorge og Søknadsweb.

1. mars: Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumenter via Jobbnorge og Søknadsweb.

Mars: KRUS leser og vurderer alle søknadene. I helhetsvurderingen er det en forutsetning at alle opptakskrav er oppfylt. Videre vurderes blant annet karakterer og utdanning utover minimumskravet, arbeidserfaring, annen relevant erfaring og søknadsbrev.

April: KRUS rangerer hvem som foreløpig er best kvalifisert, og disse søkerne inviteres til opptaksprøver. Svaret vil enten være et avslag eller en invitasjon til opptaksprøve. Nærmere informasjon om tidspunkt for opptaksdagen kommer i løpet av april, men du må være forberedt på å sette av en hel dag til å gjennomføre opptaksprøvene.

Mai til juni: Fra midten av mai og frem til midten av juni gjennomføres opptaksprøver. Opptaksprøven består av et intervju og en fysisk test. Opptaksprøven gjennomføres i lokalene til KRUS på Lillestrøm i løpet av én dag.

20. juli: Alle som har deltatt på opptaksprøver får svar på om de får tilbud om stilling som aspirant eller ikke senest 20. juli.