Snertingdal tok nylig over som redaktør i Norsk sosiologisk tidsskrift. Sammen med Cecilie Basberg Neumann skal hun være redaktør for de åpne numrene. 

-Mens temanumrene har ett tema som fokus gjennom hele utgivelsen, er det det sosiologiske perspektivet som binder bidragene sammen i de åpne numrene, forteller Snertingdal om tidsskriftet som tar imot bidrag fra sosiologer som skriver på norsk, ev. svensk eller dansk. 

Snertingdal deler redaktøransvaret for de åpne numrene med Neumann, og de kommer begge til å lese bidragene som kommer inn før de avgjør hvilke som sendes videre til fagfellevurdering. Til å begynne med har de noe overlapp med avtroppende redaktør Arve Hjeltnes, frem til tekstene han har vært ansvarlig for å jobbe med er ferdig utgitt. 

-Det er fint å få muligheten til å ha en periode med overlapp, sier Snertingdal. Dette er første gang jeg er redaktør for et tidsskrift og det er mye å sette seg inn i. 

På spørsmål om hva hun får tilbake, svarer Snertingdal at det særlig er muligheten til faglig oppdatering hun setter pris på. 

-Det er nyttig å få innblikk i hva som rører seg på fagfeltet, og så gir det også en god mulighet til å utvikle det faglige nettverket mitt, sier hun. 

Den viktigste oppgaven som redaktør er ifølge den nyslåtte redaktøren å hjelpe forfatterne til å forbedre tekstene sine. Tekstene bør være logisk oppbygd og henge godt sammen, slik at budskapet kommer frem.

Snertingdal anser at de viktigste målgruppene på forfattersiden er stipendiater og høgskolelektorer. I tillegg er hun ikke fremmed for at masteroppgaver i noen tilfeller kan skrives om til interessante artikler for leserne av tidsskriftet.