Du er velkommen til KRUS så fremt du er frisk og uten symptomer på luftveisinfeksjon. Du må følge myndighetenes råd om karantene og isolasjon.
Ved sykdom eller symptomer skal du bli hjemme. Se tiltakskort lenger ned for informasjon om hvem du skal kontakte dersom du har tilhørighet til KRUS som ansatt, aspirant, student eller kursdeltager. 

For aspiranter: Aspiranter som må være hjemme vil bli kontaktet og vil så langt det er mulig få tilgang til forelesningene digitalt.

Obligatoriske e-læringskurs/sikresiden.no

I arbeidet med sikkerhet og beredskap, samarbeider KRUS med andre virksomheter innen universitets- og høgskolesektoren. Det er opprettet en egen app/nettside der det legges inn nyttig og viktig informasjon for alle i sektoren, i tillegg til informasjon som er spesifikk for den enkelte virksomheten, som KRUS. Appen/nettsiden heter sikresiden.no. For å få opp informasjon som er spesielt tilpasset KRUS, må du velge KRUS som virksomhet når du kommer inn på siden.

Under ligger tre korte e-læringskurs fra sikresiden, som alle må gjennomføre før fremmøte i KRUS sine lokaler:

Kurs i koronavirus: Håndvask (lenke til sikresiden.no sitt e-læringskurs)
Kurs i koronavirus: Hold avstand (lenke til sikresiden.no sitt e-læringskurs)
Kurs i koronavirus: Smittebærende flater (lenke til sikresiden.no sitt e-læringskurs)

Veileder for smittevern

Last ned KRUS sin veileder for smittevern her (pdf).

Symptomer på Covid-19?

KRUS har utarbeidet et tiltakskort som gjelder dersom du, mens du har tilhørighet til KRUS som aspirant, student, ansatt eller kursdeltager, får symptomer på Covid-19. Tiltakskortet kan du laste ned her (pdf).

Smittesituasjon ved KRUS

Per 15.10.20 har KRUS fire aspiranter som er smittet av Covid-19. KRUS har tett kontakt med kommuneoverlegen i Lillestrøm når det kommer til hvilke tiltak som kan eller bør iverksettes, og vi vurderer fortløpende hva som er adekvate tiltak for å hindre ytterligere spredning. Blant tiltakene er for eksempel digital gjennomføring av undervisning der dette vurderes som mest hensiktsmessig.

Oppdatert 19.10.20: KRUS har per i dag fem aspiranter som er smittet av Covid-19.