Velkommen til de nye aspirantene

Mandag 15. august var det semesterstart for det nye aspirantkullet HK22. De nye aspirantene skal være her i ett semester før de skal ut i praksis i opplæringsenhetene i andre og tredje semester. 

Samlingen i auditoritet startet som vanlig med en velkomsthilsen fra direktør Kristina Lægreid, som holdt opprop og ønsket det nye kullet velkommen. Hun gleder seg over at det har kommet nye aspiranter til KRUS.

– Jeg syns dere har tatt to kloke valg. Dere har valgt å investere i deres egen fremtid ved å ta en utdanning, og dere har valgt å studere her hos oss. Det er vi stolte og glade for, sier direktør Kristina Lægreid.

Hun forteller at det har blitt gjort en relativt omfattende rekrutteringsprosess med mål om å rekruttere de aller beste av søkerne ved opptaket, og som vil gjøre en god jobb for kriminalomsorgen i mange år fremover.

– Dere som sitter her i dag er en del av akkurat den gruppa, sier hun.

Direktør ved KRUS, Kristina Lægreid, ønsker et nytt aspirantkull velkommen.jpg
VELKOMSTHILSEN: direktøren for KRUS, Kristina Lægreid, ønsker det nye aspirantkullet velkommen.

Aspirantene i årets kull

Av aspirantkullet på 174, har 75 aspiranter vikarerfaring. Mange snakker et tredjespråk og mange har flerkulturell kompetanse. En stor andel av aspirantene har høyere utdanning fra før og dermed erfaringer som student. Årets kull har tilhørighet spredt fra Lindesnes i sør til Varanger i nord.

Studieleder ved seksjon for sikkerhet og kriminalitetsforebygging, Hans Petter Lade, trekker frem nettopp forskjellene i aspirantenes bakgrunn som en stor ressurs blant aspirantene seg imellom og etterhvert som fengselsbetjenter i et mangfoldig innsattsamfunn.

Et bilde av studieleder Hans Petter Lade på talerstolen i auditoriet på KRUS
TID FOR TALL: studieleder ved seksjon for sikkerhet og kriminalitetsforebygging, Hans Petter Lade, forteller om statistikken for det nye aspirantkullet.

En styrke for kriminalomsorgen

Instituttleder for institutt for kriminalomsorgsstudier, Vanja Lundgren Sørli, fremhevet også mangfoldet blant aspirantene som en styrke for kriminalomsorgen.

– Jeg er i likestillingens navn også veldig glad for at det er omtrent halvparten kvinner og halvparten menn her. På dette området skiller KRUS seg fra høgskolesektoren generelt, og det er jeg stolt over! At det skiller 24 år mellom den eldste og den yngste av dere, betyr også mye. Det har sammenheng med at dere, aldersmessig, sannsynligvis i kjønnsuttrykk, språklig og geografisk, representerer mer enn én kultur, sier instituttleder Vanja Lundgren Sørli.

Instituttleder ved KRUS, Vanja Lundgren Sørli.jpg
MANGFOLD BLANT ASPIRANTENE: leder for Institutt for kriminalomsorgsstudier, Vanja Lundgren Sørli, sier mangfoldet blant aspirantene er en styrke for kriminalomsorgen.

– Uten å vite noe om det, vil jeg og anta at dere har foreldre og annen familie med variert yrkesbakgrunn, utdanningsnivå og politisk orientering. Det er flott, fordi dere, bare på bakgrunn av dette, har ulike bakgrunner til å forstå folk på forskjellige måter – og det trenger kriminalomsorgen – men også dere i den utdanningen dere nå har gitt dere i kast med, sier hun.

– Samtidig vil jeg også understreke at det viktigste dere tar med dere inn, er at dere har gode hoder, hjerter og fysisk kapasitet – det har dere vist i opptakstestene hos oss, sier instituttleder Vanja Lundgren Sørli.

Aspirantrollen og den nye hverdagen

Fengselsførstebetjentene Thomas Skau og Tony Hermansen, som veileder og følger opp aspirantene ved KRUS, fortalte om aspirantrollen og det praktiske omkring. Deretter fikk de nye aspirantene prøve uniformer, bli kjent med hverandre og seminar- og basisgruppen sin, samt sitt nye studie- og arbeidssted i Lillestrøm.

Uniformsprøving ved KRUS.jpg
UNIFORMSPRØVING: uniformsprøving for de nye aspirantene ved KRUS.