Det var en strålende fornøyd direktør som kunne ta imot hele det nye kullet på oppstartsdagen. Smitterestriksjoner gjorde at velkomstdagen og -informasjon måtte tas i to omganger, med halve kullet i hver økt, men det var like fullt hyggelig med så pass mye liv og røre i undervisningslokalene igjen. KRUS har to kull med fengselsaspiranter som skal ha undervisning i lokalene dette semesteret, og planlegger for at de hovedsaklig skal ha fysisk tilstedeværelse annen hver uke.

Direktør Kristina Lægreid innledet velkomstdagen med å gi en kort innføring om kriminalomsorgsetaten, før de to studielederne Hans Petter Lade og Kjersti Hove tok over, for å informere mer direkte om studiene aspirantene skal igjennom de neste to årene generelt, og ikke minst dette første semesteret spesielt.

Både direktør og studieledere benyttet anledningen til å vektlegge viktigheten av den teoretiske delen av utdanningen for å sikre at praksisen blir basert på et mest mulig kunnskapsbasert grunnlag.

-Ved å legge ned en stor innsats gjennom både forelesninger og seminarundervisning, i basisgruppediskusjoner og under egen lesetid, blir dagene dine mer interessante, og du står bedre rustet til pliktåret i etterkant av utdanningen, oppfordret direktøren.

Studieleder Kjersti Hove fortalte om målet med utdanningen. -Vi ønsker å utdanne handlingsdyktige og reflekterte fengselsbetjenter som er i stand til å begreunne handlingsvalgene sine i forsnings- og erfaringsbasert kunnskap, sa hun fra auditoriets talerstol.

Mange av de nye aspirantene ser frem til praksisdelen av utdanningen, som ligger i semester to og tre. Studieleder Hans Petter Lade minnet om at også disse semestrene er en viktig del av utdanningen, og at de i tillegg til praksis med veiledning, også inneholder både viktige undervisningsdager og eksamener.

Nina Stenvaag Leira er avdelingsleder vel Avdeling for felelstjenester og fagstøtte, som blant annet har en egen seksjon for studieadministrasjon. Stenvaag Leira er så pass ny i jobben at dette er det første kullet hun har ønsket velkommen til KRUS. Stenvaag Leira informerte om hvilke oppgaver som ligger til den avdelingen hun er leder for, som biblioteket, administrasjon av eksamener og generelle administrative spørsmål aspiranter måtte ha som aspirant og ansatt i kriminalomsorgen.

Til slutt var det fengselsinspektør Christian Øvergaard som fikk ordet. Ett av områdene han snakket litt om, var noe en del aspiranter synes virker litt skummenlt, nemlig skikkethetsvurdering. Han forsøkte å berolige med at dette med skikkethet og å utvikle seg til en god fengselsbetjent er en prosess. -Bruk denne muligheten til å få tilbakemeldinger, oppfordret Øvergaard.

KRUS ønsker kull HK21H velkommen, og håper dere får noen lærerike, spennende og minnerike semestre hos oss.

 

Bildene under kan klikkes på for å få de opp i større format.