Veien til oppstart for HK20H har vært litt utenom det vanlige, som så mye annet i 2020. Intervjuene ble foretatt digitalt, mens den fysiske testen ikke kunne gjennomføres før uka før studiestart. Mange av de fremmøtte var spente, ettersom de hadde fått beskjed om at de ville få plass så fremt de besto. Dermed var det flere av de som møtte til de fysiske testene som hadde skaffet nytt bosted og til og med flyttet med familie før de rent formelt visste om de kom inn. Med en ekstra sommer til å forberede seg, samt vissheten om at dette var siste hinder på veien til oppstart, var innsatsen solid.

Nye aspiranter. Foto
Tre av de nye aspirantene rett etter bestått fysisk test. Fra venstre: Usman, Eirik og Lene.

17. august var det semesterstart. Samlingen i auditoriet startet som vanlig med et «velkommen», etterfulgt av at direktøren, Kristina Lægreid, holdt opprop. Lægreid sa hun håpet aspirantene både syntes det er spennende og litt stas å begynne på en ny hverdag, ikke minst fordi aspirantene er utvalgt etter en grundig søknads- og opptaksprosess. -Fengselsbetjentyrket er sammensatt og krever både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, minnet Lægreid aspirantene om. Hun oppfordret aspirantene til å legge ned en innsats for å få mest mulig igjen for de to årene studiet varer.

-Gratulerer med valget om å starte ved KRUS, åpnet Nina Stenvaag Leira med i sin velkomst til aspirantene. Stenvaag Leira er ny administrasjonssjef siden forrige kull startet, og dette var hennes første møte med ferske aspiranter. Stenvaag Leira har det administrative ansvaret for aspirantene gjennom både de teoretiske semestrene ved KRUS og de to praktisk-teoretiske semestrene i semester 2 og 3.

Kjersti Hove er dekan ved KRUS, og har ansvaret for den faglige delen av studiet. Hun benyttet anledningen til å påpeke at aspirantene skal øves opp til å bli «reflekterte praktikere», og at dette gjøres ved en veksling mellom det å være en typisk student som leser pensum og det å være i praksis.