1. Ansvar 
 Seksjon for studiekvalitet og studietjenester har på vegne av dekan ansvar for biblioteket KRUS. Ansatte ved biblioteket står for den daglige driften. 
 
2. Brukeransvar 
Materiale skal ikke tas med ut av biblioteket uten at utlån registreres enten av bibliotekar eller ved å fylle ut låneskjema.  Bruker er ansvarlig for eget lån inntil materialet er tilbakelevert. Dette gjelder også dersom du låner videre til andre. 
 
3. Hvem kan bli låner? 
Alle som er ansatt i Kriminalomsorgen kan registreres som lånere og benytte bibliotekets tjenester. Aspiranter og studenter ved KRUS registreres automatisk ved studiestart. 
 
4. Hva skjer når lånetiden er ute? 
Hvis bøkene er lånt inn fra andre bibliotek eller har venteliste, får du en purring via epost. Ved 3. purring vil det bli sendt epost med erstatningskrav.  
Andre bøker blir fornyet automatisk inntil 90 dager (langlån). Gjelder kun ansatte ved KRUS. Bøker o.a. som det er behov for over lengre tid, må kjøpes som kontoreksemplar. Aspiranter og studenter kan fornye inntil 90 dager via Feidepålogging i Oria. Tidsskrifter, pensumbøker og DVDer har kortere lånetid og kan ikke fornyes. 
 
5. Erstatningsansvar 
Dersom materialet ikke leveres innen fristen, mistes eller ødelegges, må dette erstattes. Erstatningsbeløpet er kr 500,- pr. stk. Innkreving kan skje via trekk i lønn. Den det gjelder, må signere på avtale om godkjenning av trekk. Eventuelt kan erstatningseksemplar kjøpes inn til biblioteket. 
 
6. Hva med dem som ikke kan bli lånere, men allikevel vil låne fra oss? 
Vi låner ikke ut direkte til enkeltpersoner, men er med i et nasjonalt biblioteksamarbeid og låner ut til alle norske bibliotek. Dersom du ønsker å låne noe fra vår samling, må du ta kontakt med det biblioteket der du har lånekort. Dersom du ikke har lånekort, ta kontakt med nærmeste folkebibliotek. 
 
7. Lånehistorikken slettes automatisk når materialet er levert. 
Oversikt over utestående lån finner du i Oria.