1. Ansvar 
Avdeling for fellestjenester og fagstøtte har ansvar for biblioteket på KRUS. Ansatte ved biblioteket står for den daglige driften. 

2. Lånetid
Utlånstiden er fire uker på de fleste bøker, men noen merkede dokumenter som tidsskrifter, pensumbøker og DVDer har en ukes lånetid.

3. Åpningstider
Biblioteket er åpnet for alle som har tilgang til Kriminalomsorgens hus, og er normalt sett bemannet hverdager 09:00–14:30.

4. Brukeransvar 
Materiale skal ikke tas med ut av biblioteket uten at utlån registreres enten av bibliotekar eller ved å fylle ut låneskjema. Bruker er ansvarlig for eget lån inntil materialet er tilbakelevert. Dette gjelder også dersom du låner videre til andre, uten å informere biblioteket om dette.
 
5. Hvem kan bli låner? 
Alle som er ansatt i Kriminalomsorgen kan registreres som lånere og benytte bibliotekets tjenester. Aspiranter, ansatte og studenter ved KRUS registreres automatisk ved studiestart. 
 
6. Hva skjer når lånetiden er ute? 
Hvis bøkene er lånt inn fra andre bibliotek eller har venteliste, får du en purring via epost. Ved 3. purring vil det bli sendt epost med erstatningskrav.  
Andre bøker kan fornyes inntil 90 dager (langlån), og dette kan gjøres via Feidepålogging i Oria. Tidsskrifter, pensumbøker og DVDer har kortere lånetid og kan ikke fornyes. 
 
7. Erstatningsansvar 
Dersom materialet ikke leveres innen fristen, mistes eller ødelegges, må dette erstattes. Erstatningsbeløpet er kr 500,- pr. stk. Innkreving kan skje via trekk i lønn. Den det gjelder, må signere på avtale om godkjenning av trekk. Eventuelt kan erstatningseksemplar kjøpes inn til biblioteket. 
 
8. Hva med dem som ikke kan bli lånere, men allikevel vil låne fra oss? 
Vi låner ikke ut direkte til enkeltpersoner, men er med i et nasjonalt biblioteksamarbeid og låner ut til alle norske bibliotek. Dersom du ønsker å låne noe fra vår samling, må du ta kontakt med biblioteket der du har lånekort. Dersom du ikke har lånekort, ta kontakt med nærmeste folkebibliotek. 
 
9. Lånehistorikken slettes automatisk når materialet er levert. 
Oversikt over utestående lån finner du i Oria.