Programplaner

Programplan BA19V (pdf)

Programplan BA20V (pdf) (versjon sep. 21)

Programplan BA21V (pdf) (versjon februar 22)

Programplan BA22V (pdf) (versjon februar 22)

Rammeplan for bachelor i straffegjennomføring

Rammeplan (pdf)