Studieplan og pensum

Studieplanen er sentral for studenter og andre som bidrar i studiet. Alle som er involvert i studiet skal ha god kjennskap til innholdet i studieplanen.

BA 2023–2025

BA 2022–2024

BA 2021–2023

Kontakt studieadministrasjonen for tidligere studieplaner.