Studieplan og pensum

Studieplanen er sentral for studenter og andre som bidrar i studiet. Alle som er involvert i studiet skal ha god kjennskap til innholdet i studieplanen.

BA-kull 2024

BA-kull 2023

BA-kull 2022

BA 2021

Kontakt studieadministrasjonen for tidligere studieplaner.