Fram til våren 2023 skal utvalgte representanter fra kriminalomsorgen teste piloten. Representantene kommer fra Oslo fengsel, Ila fengsel og forvaringsanstalt, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Romerike fengsel – Ullersmo avdeling, Indre Østfold fengsel - Eidsberg avdeling.

Piloten skal gi økt kunnskap om krisereaksjoner og stresshåndtering etter vold, trusler og andre uheldige belastninger. Ansatte skal få den samme oppfølgingen gjennom avlastnings- og støttesamtaler, der formålet er å forebygge frafall, sykefravær, utbrenthet eller sekundærtraumatisering hos ansatte.

Piloten har blitt utviklet i et samarbeid med ansatte fra praksisfeltet i kriminalomsorgen og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst). RVTS Øst ble valgt som samarbeidspartner for sitt anerkjente kompetansemiljø. Direktør for KRUS, Kristina Lægreid, har vært eier av prosjektet. Karianne Hammer, seniorrådgiver ved KRUS, er prosjektansvarlig.

– For arbeidet har det vært helt avgjørende med en direktør og prosjekteier som kjenner praksisfeltet og vet hvor avgjørende oppfølging av ansatte er etter vold, trusler og andre uheldige belastninger, forteller Karianne Hammer.