Seksuell helse er viktig for god livskvalitet på samme måte som psykisk og fysisk helse, og dermed viktig for rehabilitering og tilbakeføring. Samtidig er innsatte overrepresentert i statistikkene for seksuelle overgrep, både som ofre og utøvere. På tross av dette har tematikken hittil vært lite snakket om i kriminalomsorgen. Kurset «Seksuell helse i kriminalomsorgen» tar tak i dette.

Kurset skal bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring om sammenhengen mellom seksuell, psykisk og fysisk helse, seksualitetens betydning for rehabilitering og økt kompetanse og trygghet til å snakke om seksuell helse og relasjoner. 

E-kurset består av flere moduler med tematikk som «Hva er seksuell helse», «Hvordan kan man snakke om seksualitet» og «seksuell helse i fengsel». 

Kurset gjennomføres individuelt, men man kan ta det samtidig med kollegaer på jobb slik at man kan snakke om hvordan kunnskapen kan bidra til å utvikle praksis på egen arbeidsplass. Videoer og oppgaver fra kurset egner seg til å brukes som tema i gruppesamtaler med ansatte eller innsatte/domfelte.

Slik tar du kurset

Kurset er utviklet av KRUS, og arbeidsgruppen har bestått av konsulent i Sustainable Passions, Kjersti Helgeland, fengselsbetjent i Oslo fengsel Anders Velten og seniorrådgiver på KRUS Siv Gaarder. Kurset er basert på erfaringer fra prosjektet «Seksualomsorg i kriminalomsorgen» og med kunnskapsstøtte fra en bredt sammensatt ressursgruppe bestående av forskere og praktikere fra ulike kompetansemiljøer.

Slik tar du kurset: 

Utviklingen av kurset er finansiert av Helsedirektoratet.