Barn, unge og straffegjennomføring er et nytt emne som er utviklet i samarbeid mellom Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, og ViD, som utdanner barneverns- og sosialt arbeidere.  

Det var 27 studenter som møttes for å starte emnet i forrige uke, sju av disse går på master i sosialt arbeid på VID og resten tar påbygg bachelor i straffegjennomføring her på KRUS. 

Barn, unge og straffegjennomføring er det første emnet i sitt slag der studenter på tvers av utdanninger i møtes for å lære om og av hverandre. Det gjennomføres dette semesteret på tvers av masterutdanningen i sosialt arbeid ved VID og fengselsbetjentutdanningen ved KRUS. Fra neste år tilbys emnet også for mastergradsstudenter i barnevern og barnevernsarbeid. 

Viktig og relevant emne  

Emnet handler om barn og unge mellom 15 og 25 år som begår lovbrudd. Hvordan straffes de, hvordan erfarer de straff og hvordan møtes de av de ansatte i kriminalomsorgen og av samarbeidende tjenester? 

Siv Gaarder, seniorrådgiver ved KRUS, Ingrid Rindal Lundeberg, førsteamanuensis ved KRUS og Elisabeth Fransson, professor ved KRUS og VID har utviklet emnet sammen. Ingrid Rindal Lundeberg synes emnet er svært viktig å få i gang nå.  

- Barne- og ungdomskriminalitet er en tverrfaglig utfordring som må løses med bedre samarbeidsforhold. Målet med kurset er å øke kunnskapen på tvers av profesjoner som jobber med ungdommer som møter utfordringer og som gjør at vi lykkes bedre med å gi god og tidlig hjelpe ungdom i risiko. Forpliktende samarbeid på tvers av ulike sektorer er nødvendig for å lykkes i det forebyggende arbeidet. Dette emnet vil kunne bidra til å øke mulighetene for større forståelse for hva vi skal gjøre for å sørge for at det ikke glipper, sier hun.  

Ny forskningsantologi  

Elisabeth Fransson, som har vært med å utvikle emnet har en stilling hos KRUS som professor og har i mange år drevet med fengselsforskning, med et særlig fokus på barn og unge i fengsel. I tilknytning til det nye emnet arbeides det med en forskningsantologi som vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk.