Biblioteket på KRUS sender ut månedlige nyhetsbrev med tips til ny litteratur og andre ressurser som er relevant for alle som arbeider i Kriminalomsorgen. I tillegg er det et ekstra fokus på utgivelser av ansatte ved KRUS, samt tips fra biblioteket til hvordan man kan utnytte bibliotekets resurser til å jobbe kunnskapsbasert i hverdagen.

Dersom du ønsker å melde deg på, kan du klikke her

Merk at brevet er åpent for alle, men tilgang på bibliotekets ressurser er dessverre avgrenset til ansatte i Kriminalomsorgen.

Tidligere brev kan du lese her: