Dynamisk sikkerhet

Mange tenker automatisk på håndjern og låste dører når de hører «sikkerhet i fengsel». Dynamisk sikkerhet er de mellommenneskelige relasjonene og samhandlingen mellom de innsatte og ansatte i fengsel. Det er snakk om det vi som mennesker gjør for å øke sikkerheten. I Norge praktiserer alle fengsler dynamisk sikkerhet, men ikke alle land har kommet like langt i utviklingen av sikkerhetsfeltet.

Begynnelsen

Fra venstre: Siim Poll og Erik Halvorsen på KRUS. Foto: Christine Vatnøy

I 2021 opprettet Erik Halvorsen først kontakt med Siim Poll fra The Estonian Academy of Security Science (EASS), som er en del av College of Justice i Estland. Det var et digitalt møte hvor målet var å finne mulige samarbeidsområder i dynamisk sikkerhet. I et anbefalingsbrev fra EASS står det: “Erik impressed us from the very first meeting with his in-depht knowlede of dynamic security and his visions of the bigger picture". Dette ble starten på det internasjonale samarbeidet om å innføre dynamisk sikkerhet som begrep i den estiske fengselsbetjentutdanningen. 

Reiser til Estland for å undervise

9. april 2024 reiste Halvorsen ned for å gjennomføre første undervisning i det nye emnet «Dynamic security – A safer way to work» ved The Estonian Academy of Security. Han forteller at flere var skeptiske i starten til den norske måten å tenke dynamisk sikkerhet på.

«Jeg kjenner at jeg ikke synes dette programmet er noe for meg. Vår måte å jobbe på er bedre, men jeg kan la meg overbevise» sa en av aspirantene i Estland den første uka Erik var på besøk. I slutten av programmet hadde aspiranten endret mening. Da kunne han meddele at han hadde latt seg overbevise og at de norske perspektivene var noe han ønsket å bruke videre i arbeidet sitt som fengselsbetjent. 

Siim Poll er Senior Teacher ved The Estonian Academy of Security, og en av Halvorsens samarbeidspartnere i dette prosjektet. 

- Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen av programmet. Jeg ser også at det er veldig viktig at Erik kommer til Estland igjen og underviser når vi skal gjøre dette med våre faste betjenter. Det er lettere for de å ta til seg denne kunnskapen fra noen som praktiserer det i hverdagen, sier Poll. 

Aspirantene i Norge og Estland besøker hverandre på studietur

Estiske aspiranter på besøk hos KRUS. Foto: Christine Vatnøy

Som en del av fengselsbetjentutdanningen på KRUS, reiser våre norske aspiranter på studietur. Det er flere land som står på listen over destinasjoner, men et utvalg aspiranter reiser til Estland sammen med Erik Halvorsen. Her får de innsikt i hvordan estiske aspiranter lærer om sikkerhet og hvordan det utøves i fengslene per dags dato. På samme måte reiser estiske aspiranter til Norge for å observere og lære på den norske måten. 

I april 2024 fikk KRUS besøk av 13 estiske aspiranter og to lærere. Under oppholdet fikk de omvisning på Romerike fengsel, Kroksrud avdeling, og anledning til å snakke med innsatte og ansatte. Aspirantene fikk også innblikk i interaksjonen mellom ansatte og innsatte, og beskrev i etterkant at den dynamiske sikkerheten og miljøarbeidet gjorde positivt inntrykk på dem. 

Etter omvisning deltok de estiske aspirantene i undervisningstimer. Midtveis gikk de sammen med våre norske aspiranter i grupper og drøftet faget og dynamisk sikkerhet sammen. Flere av de estiske og norske aspirantene hadde møttes før under studieturen til Estland som var i mars. 

Estisk kriminalomsorg viser interesse 

Skjermdump fra webinaret hvor Erik Halvorsen fortalte om dynamisk sikkerhet slik vi kjenner det i Norge.

Estisk kriminalomsorg viser interesse for- og vurderer å innføre dynamisk sikkerhet som begrep i Estland. Under studiebesøket i 2022, ble Halvorsen bedt om å skrive en rapport om sine inntrykk fra estiske fengsler. I rapporten skulle han svare på om han mente Estland var rigget for å begynne å jobbe med dynamisk sikkerhet i avdelingene. Rapporten førte til at avdelinger i Tallinn fengsel ble ommøblert og innholdet i rapporten har nå blitt til retningslinjer i estisk kriminalomsorg. Halvorsen har fått flere tilbakemeldinger fra ansatte i Estland som har lest denne rapporten – de både ser og opplever endringer den har ført til, i alle enhetene. 

18. april i år møtte Erik Halvorsen direktør for estisk kriminalomsorg, Rait Kuuse, for å fortelle om dynamisk sikkerhet og hvordan det benyttes i norsk sammenheng. I etterkant av møtet holdt Halvorsen et webinar hvor alle ansatte fra estisk kriminalomsorg var invitert. Oppmøtet var stort. 

- Det var mange flere deltakere enn jeg hadde forventet. Ikke bare ledere, men også fengselsbetjenter. Det betyr at nysgjerrigheten rundt emnet er vekket og det er en god ting for fortsettelsen, forteller Erik i etterkant av møtet.