I dag har KRUS feiret 155 nyutdannede fengselsbetjenter i en høytidelig vitnemålsseremoni. Statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet var første taler. Han snakket om fengselsbetjentrollen og understreket forskjellen man utgjør i arbeidshverdagen, både for det enkelte domfelte, men også samfunnet som helhet.  

Gjennom dette yrkesvalget bidrar dere til å gjøre samfunnet vårt tryggere og bedre for alle. På vegne av regjeringen vil jeg si tusen takk for det, sa han.

Konstituert direktør ved KRUS, Nina Stenvaag Leira, fortalte i sin tale at KRUS har en omfattende rekrutteringsprosess hvor målet er å rekruttere de beste aspirantene til fengselsbetjentrollen.  

Da jeg møtte dere på intervjuer for to år siden, så var det en god del av som ikke visste helt hva dere gikk til. Men alle her har bevist at dere har det som skal til for å bli en god fengselsbetjent, sa hun.

Erik Halvorsen, tubaspillende høyskolelektor ved KRUS, ble akkompagnert på trekkspill av Leif Lillejordet og fremførte blant annet “Pay Me My Money Down (pay me or go to jail)” av Bruce Springsteen. Etter det musikalske innslaget mottok de 155 nyutdannede sitt vitnemål og stjerne til uniformen – som viser at de er ferdigutdannede fengselsbetjenter.

Representant for aspirantene, Elisabet Aasen, takket i sin tale alle som har bidratt inn i utdanningen, og løftet frem spesielt førstebetjentenes tette og trygge oppfølging. 

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Lise Sannerud, fremhevet kriminalomsorgens verdier i sin tale.

Dere representerer den ungdommelige, moderne kriminalomsorgen – ja, framtidens kriminalomsorg – og jeg stoler på dere, sa hun.

Seremonien ble avsluttet med kake.

Aspirantledere fra hele landet, politisk ledelse og ansatte ved KRUS ønsker Norges ferskeste fengselsbetjenter til lykke med vel gjennomført utdanning og et spennende og viktig arbeidsliv! Gratulerer.

Bilde fra musikalsk innslag av Erik Halvorsen på tuba og Leif Lillejordet
Leif Lillejordet på trekkspill og høgskolelektor ved KRUS, Erik Halvorsen, på tuba. Foto: KRUS / Ida Mjanger
Fengselsførstebetjenter fra KRUS i auditoriet
Førstebetjenter ved KRUS, Leo Emblemsvåg og Ingebjørg Nytrøen. Foto: KRUS / Ida Mjanger
Fengselsførstebetjenter fra KRUS i auditoriet
Førstebetjentene ved KRUS har fulgt aspirantene tett under studietiden. Her venter Tony Hermansen (t.v.), Leo Emblemsvåg og Thomas Skau i auditoriet før vitnemålsutdelingen. Foto: KRUS / Ida Mjanger
Konstituert direktør ved KRUS, Nina S. Leira, statssekretær John-Erik Vika fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) direktør Lise Sannerud
Her konstituert direktør ved KRUS Nina S. Leira (t.v.), statssekretær John-Erik Vika fra Justis- og beredskapsdepartementet og direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Lise Sannerud. Foto: KDI / Marianne Endresen