Rapporten presenterer ny og oppdatert statistikk om straffegjennomføring i de nordiske landene for årene 2016 - 2020. I tillegg til oppdatert informasjon om blant annet tilgang, fengselskapasitet, belegg,  kriminalitetstypefordeling hos fengselsdømte og personal i kriminalomsorgen inneholder den oppdaterte tall for tilbakefall hos løslatte fengselsdømte og en ny tabell om straffeutmåling i dommer på fengselsstraff.

Rapporten er skrevet og redigert av Ragnar Kristoffersen, som er forsker II ved KRUS.