Tonje søkte seg til Nederland og fikk oppleve en kriminalomsorg som er lett å knytte opp mot Norge

Tonje Lothe Nordvik_Nederland_Studietur 2019.jpg

En delegasjon på 15 aspiranter reiste i høst for å lære om hvordan kriminalomsorg utføres i det lille BeNeLux-landet. En av de reisende var 22 år gamle Tonje Lothe Nordvik fra kull V18.

- Jeg hadde Nederland såpass høyt på listen fordi jeg synes det virket interessant da jeg ikke hadde vært i Nederland før, og ikke helt visste hvordan kulturen der var. Både generelt i landet, og hvordan dette speiler seg i fengsel, forteller den blide bergenseren.

I fengslene de besøkte åpenbarte det seg velkjente trekk fra norsk kriminalomsorg, men også en del ulikheter

- Vi så at de hadde delt opp rollene veldig i nederlandske fengsler. De hadde sikkerhetsbetjenter, vanlige betjenter, kontaktbetjenter, og sosialkonsulenter. Vi opplevde imidlertid at de hadde det samme tilbakeføringsfokuset som det vi har. De innsatte har tilsvarende rettigheter som norske innsatte, og de følger normalitetsprinsippet, informerer Tonje, som var glad programmet bød på en god variasjon i fengselsbesøk.

- I Nederland får du se både kvinnefengsler, høysikkerhet, lavsikkerhet, og arbeidsdrift. Sistnevnte i form av en fabrikk som ble driftet av lavsikkerhetsinnsatte. Fabrikken lå utenfor fengselet, og jeg mener å huske det også var noen som utførte samfunnsstraffen sin her, eller som var underlagt EK. Dette var nytt og annerledes i forhold til hvordan det er i Norge, melder aspiranten.

Våre utsendte ble også vist en avdeling for psykiske lidelser, der de innsatte regnes som klienter. De avtjener imidlertid straffen etter samme tidsramme som ordinære innsatte. Enkelte ved denne avdelingen var dessuten underlagt en behandlingsform som er ganske fjernt fra vår egen kriminalomsorg.

- Det gis medisinsk GHB-behandling til de som er avhengige av det. Så det var definitivt noe som var veldig interessant og annerledes, avslutter Tonje om inntrykkene fra studiebesøket.

 

Fakta om studieturen til Nederland

Hvor: Zwolle

Hvordan reise: Fly til Amsterdam. Tog fra Schiphol til Zwolle

Bo: Lumen Hotel Zwolle

Rom*: Enkeltrom (€110), dobbeltrom (€63) eller trippeltrom (€54). Frokost inkl. i prisene.

Program i 2019: Fengselsbesøk mandag, tirsdag og onsdag. Presentasjon torsdag

Hvordan reise innad i Nederland: Buss, både kollektivt og med egen buss

Gruppeinndeling: Delegasjonen reiser samlet som én gruppe

Kart Nederland.jpg

Bildene er tatt av Christian Larsen.
Kartutsnittetene er hentet fra needpix.com, mapswire.com, Wikipedia, og commons.wikimedia.org. Bilder fra samtlige nettsider er godkjent for gjenbruk.

*) Pris per person per natt, 2019-priser.