KRUS tilbyr hvert år et bredt spekter av kurs og konferanser som ved siden av å tilbys til kriminalomsorgens ansatte, også er åpne for kriminalomsorgens samarbeidspartnere. KRUS samarbeider med Kriminalomsorgsdirektoratet om gjennomføringen av flere kurs og konferanser. Kurskalenderen for 2022 er nå publisert på krus.no.

Nyvinninger for 2022 inkluderer opplæring i emosjonelt etterarbeid og en fag- og erfaringssamling for frivillige organisasjoner. Sistnevnte samling går over to dager, og legger vekt på samarbeidet kriminalomsorgen har med frivillige organisasjoner.

Kriminalomsorgen ønsker å utvide målgruppa for det vellykkede overdoseprosjektet Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, til å inkludere friomsorgen.

-Utvidelsen krever en revidering av innholdet, men vil være et viktig tilskudd for å forebygge overdoser også blant de som gjennomfører straff i samfunnet, sier Lauritzen.

I tillegg fortsetter arbeidet med å utvikle e-læringskurs som tilbys gjennom Virksomhetsplattformen, som er en felles digital læringsplattform for alle statlige virksomheter. Kurs som legges ut der er åpne for alle.

En oversikt over kurs og konferanser som tilbys i 2022, med nærmere kursbeskrivelser og mulighet for å melde seg på, finner du på siden for kurs og konferanser.

Ingressfoto: Studio Wangberg/Christian Wangberg