KRUS har en tydelig rolle i justissektoren, samtidig som høgskolen har klare mål om videre akademisk utvikling og institusjonsakkreditering. Kombinasjonen krever en balansegang mellom etatsnærhet og akademisk uavhengighet. Direktøren skal lede og videreutvikle høgskolen og forskningsinstitusjonen. 

Nina Stenvaag Leira, avdelingsleder for fellestjenester og fagstøtte, er konstituert (midlertidig) direktør på KRUS inntil ny direktør er på plass. I denne perioden vil Leira være KRUS sin øverste, faglige og administrative leder. Hun håper kvalifiserte kandidater vil søke på stillingen, som har søknadsfrist 31. januar 2023. 

Stillingsannonse: Vil du lede en liten høgskole med store ambisjoner?

Vi vil også takke Kristina Vee Lægreid for å ha vært vår direktør siden 2019. Hun har lagt ned en uvurderlig innsats for KRUS og vi ønsker henne lykke til som brann- og redningssjef for Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB).