Det var 929 søkere som søkte fengselsbetjentutdanningen i mars, og 73 prosent av kandidatene er foreløpig kvalifisert.  

  • Totalt antall søkere: 929 
  • Kjønnsfordeling totalt antall søkere: 53 prosent kvinner og 47 prosent menn
  • Antall kvalifiserte søkere: 679 
  • Kjønnsfordeling kvalifiserte søkere: 53 prosent kvinner og 47 prosent menn
  • Antall invitert på opptaksdag: 526 

- Det er gledelig at vi har så mange kvalifiserte søkere. Nå ser vi frem til å bli bedre kjent med kandidatene på opptaksdagene, og håper at vi møter mange motiverte og reflekterte aspiranter i god fysisk form som er klare for å jobbe i kriminalomsorgen,  sier Leo Emblemsvåg, fengselsoverbetjent og ansvarlig for rekruttering og opptak. 

Opptaksdagene vil bli gjennomført i mai og juni, og 175 studieplasser skal tilbys de best kvalifiserte søkerne. Opptaksdagene gjennomføres i KRUS sine lokaler i Lillestrøm, og vil bestå av en fysisk funksjonstest og et intervju.

Her kan du lese mer om opptaksdagene