Rescaled er en organisasjon som jobber for at fengselsdommer skal gjennomføres i små fengsler, fremfor store.

Spørsmålene som debatteres på dette seminaret er: Å erstatte store fengsler med små – er det en radikal idé, eller er den ikke radikal nok? Hvilke muligheter og utfordringer finnes for å bevare og videreutvikle konseptet med små fengsler?

Sammen med kolleger fra KRUS har Berit Johnsen gjennomført undersøkelser som viser at kvaliteten på livet for innsatte og ansatte er bedre i små fengsler enn i store. Dette danner grunnlaget for hennes bidrag på seminaret.

Lenke til arrangementet

Arrangementet strømmes direkte 16. mars kl. 16-17. Et opptak av seminaret vil bli gjort tilgjengelig i etterklant. Arrangementet gjennomføres på engelsk.

Arrangementssiden hos Rescaled (ekstern)

Aktuell litteratur

Ingressfoto: rescaled.org (seminarplakat)